Juha Vuorio, Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen johtokunnan puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu (ps) | 2018-05-16
Näytä kommentit
  • 20923juha vuorio

Oulussa on ollut palokuntatoimintaa 1800-luvulta lähtien. Vakituinen palokunta sai käytännön alkunsa vuonna 1922, kun Oulun vanha paloasema valmistui Uudellekadulle. Nykyinen pääpaloasema rakennettiin vuonna 1982 Raksilaan.
Alueellinen pelastuslaitoksemme syntyi vuoden 2004 alussa muodostaen Hailuodosta ja Tyrnävältä Koillismaalle ulottuvan pelastusalueen. Käytännön syistä laitos toimii Oulun kaupungin alaisuudessa. Tämä yhteenliittyminen on tuonut paljon etuja toimintaan ja talouteen; hallinto on ohentunut ja kalustoa on pystytty monen pienen kunnan osalta parantamaan. Tämän todistavat pelastuslaitosten keskinäisen vertailut, joissa laitoksemme on yleensä parhaimpien joukossa.
Yhdeksi haasteeksi viime vuosina on muodostunut nykyisen pääpaloaseman uusiminen huonon sisäilman takia. Erinäisten viiveiden jälkeen uusi hankeselvitys on nyt kuitenkin lähes valmis. Seuraava iso muutos tulee olemaan maakuntauudistus, jossa muodostuu koko maakunnan kattava pelastuslaitos.
Työntekijöitä laitoksellamme on noin 375 vakituista ja 380 sivutoimista henkilöä, joista jälkimmäisistä enin osa kuuluu vapaaehtoispalokuntiin. Hälytystehtäviä on vuositasolla hieman yli neljä tuhatta. Ensihoidon tehtävien määrä lähestyy 50 000 ­kappaletta.
Vakituisesta henkilökunnasta noin puolet eli 190 henkilöä kuuluu ensihoitoon. Ensihoitoa säätelee muun muassa terveydenhuoltolaki, jonka mukaan ensihoito on ”äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön”. Tämä on kuulunut palo- tai pelastuslaitoksen toimintaan jo 1920-luvulta lähtien. Nykyinen toiminta perustuu sairaanhoitopiirin kanssa tehtyyn ­sopimukseen.
Isona käytännön haasteena on vastata pitkien etäisyyksien palvelunopeusvaatimuksiin. Oulun kaupungissa puolestaan ensihoidon tapausten määrä on selvässä kasvussa. Yhtenä kehityskohteena on paloasemien käyttäminen sisäilmanlaatua edistävällä tavalla. Myös fyysistä työtä tekevän henkilöstömme liikuntamahdollisuuksiin ja -ohjaukseen panostamme.
Pelastustoiminnalla tulee lakien mukaan olla kokonaiskuva alueemme ja yhteiskuntamme riskeistä ja turvallisuuskehityksestä sekä kyky toimia kaikissa poikkeustilanteissa. Maamme pelastustoimen visio vuodelle 2025 onkin: ”Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi – yhteistyössä”.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit