Kari Utoslahti | 2018-05-14
Näytä kommentit
  • 20901alppilan bulevardi2 Kemintien uudeksi nimeksi esitetään Alppilanbulevardia.
  • 20902alppilan bulevardi1

Oulun Alppilan, Välivainion ja Koskelan kaupunginosien alueelle on vireillä kaavarunko ja Välivainiolle asemakaavanmuutos.
Kaavarunko on tarkoitus viedä yhdyskuntalautakuntaan hyväksyttäväksi touko-kesäkuussa.
Kaavarunkoalueella sijaitsee yleinen tie Kemintie, joka nykyisin erottaa Alppilaa ja Välivainiota. Jatkossa bulevardista muodostuu yhdistyvän alueen uusi ydin.
Esillä jaostossa
Kaavarunkoa ja siihen liittyvää muuta hankekokonaisuutta on tähän saakka kutsuttu Kemintien bulevardiksi alueen pääväylän nykyisen nimen mukaisesti.
Oulun yhdyskuntajaostossa on torstaina käsittelyssä esitys, jossa ehdotetaan Kemintie-nimestä luopumista. Jatkossa uusi nimi olisi Alppilanbulevardi.
Bulevardi kadun nimen päätteenä vastaa paremmin uudenlaista kaupunkiympäristöä, jota ollaan suunnittelemassa.
Alppila on luonteeltaan leimallisesti kerrostalovaltainen alue, kun taas Välivainio on leimallisesti pientalovaltainen.
Uusi kerrostalokorttelisto on luonteeltaan selkeästi enemmän alppilamaista kuin välivainiomaista.
Välivainion pientaloalueen ja uusien kortteleiden väliin jää myös puistovyöhyke Eino Leinon puistosta, joka selkeästi erottaa erimittakaavaiset alueet toisistaan.
Alppilaan viittaava nimi on vahvasti paikkasidonnainen – sen sijainti on helposti paikannettavissa.
Muitakin bulevardeja
Esityksen mukaan samalla paikkasidonnaisella logiikalla voidaan jatkossa nimetä myös Alppilanbulevardilta Pohjantien pohjoispuolelle jatkuva muu bulevardisoitava liikenneympäristö nykyisellä Alakyläntiellä.
Paikkasidonnaisia nimivaihtoehtoja näille pohjoisemmille osuuksille voisivat olla esimerkiksi Iskonbulevardi ja Linnanmaanbulevardi.

Nykyinen nimistö
- Alppilan tämänhetkinen nimistö on peruja jatkosodan aikaisesta saksalaisjoukkojen tukikohdasta: Alppila, Alppitie, Alppimaja, Tirolintie, Patteritie ja Patteripuisto.
- Jälleenrakennuskauden rakennusvaiheesta kertovat nimet Kaarnatie, Toivontie ja Varsitie.
- Muistumia betonitehtaasta ovat Betonimiehenkatu, Rajakaltionkatu ja Muottikatu.
- Välivainion nimistö liittyy pääasiassa vanhoihin maatalousvälineisiin: Haravatie, Sirppitie ja Varstatie.
- Eläimistöön liittyviä nimiä ovat Kontiotie, Oravitie ja Revonkuja.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit