Kari Utoslahti | 2018-04-05
Näytä kommentit
  • 20267kari aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on Kari Aallon mukaan Brysselissä tuntosarvena paikan päällä käymässä vuoropuhelua toiminta-aluettaan koskevien asioiden valmistelussa. (Kuva: Jenna Huhtanen)

EU valmistelee parhaillaan seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ohjelmakaudelle 2021–2027.
Erityisen merkittävää siinä on Itä- ja Pohjois-Suomelle kohdentuvat rakennerahastot, kertoo Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoa vuoden 2013 alusta johtanut Kari Aalto.
– Kuluvalla kaudella alueellemme saadaan noin sata miljoonaa euroa EU-rakennerahoitusta per vuosi. Tähän kun lisätään kansallinen valtion omarahoitusosuus, puhutaan kaksinkertaisesta määrästä.
Pohjois-Pohjanmaalle on suuntautunut yli 190 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta vuonna 2014 alkaneella ohjelmakaudella.
Oulussa suurimpia rakennerahoista hyötyjiä ovat olleet tähän mennessä Oulun yliopisto, Oulun kaupunki ja Oulun ammattikorkeakoulu.
Nyt komission valmistelussa on noussut esille vakavia huolia rahoituksen mahdollisesta dramaattisesta pudotuksesta, sillä osalla jäsenmaista on ollut halua pienentää EU:n budjettia ja jättää Brexitin tuoma rahoitusaukko korjaamatta.
– Pahimmissa komission arvioissa Suomi olisi menettämässä jopa 88 prosenttia rakennerahoista. Tällainen pudotus iskisi pahiten juuri Itä- ja Pohjois-Suomeen.
Huomio osaamiseen
Keskeisin valmistautumisen paikka Pohjois-Pohjanmaalla on varautua rakennerahoituksen vähenemiseen ja valmistella kehittämistoiminta sellaiseksi, että maakunta pärjää eurooppalaisessa kilpailussa, kun haetaan uusia rahoituslähteitä.
– Osaamisen tasoa on kyettävä nostamaan ja menestyksekkäiden hankehakemusten tekoon tarvitaan lisää kansainvälisiä verkostoja.
Oulu on ollut pitkään aktiivinen eurooppalaisissa ja kansainvälisissä verkoissa. Lisäksi EU-toimiston verkostojen kautta on syntynyt uusia kumppanuuksia.
Parhaillaan on valmistelussa muun muassa hankehakemus älykaupunkeihin liittyen, jossa menestynyt kaupunki voi saada 4–5 miljoonan euron EU-rahoituksen.
Hankevalmistelu lähti käyntiin EU-toimiston, Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin yhteistyönä.
Tärkeä työkalu
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto toimii Brysselissä maakuntaliittojen työkaluna edunajamisessa. Tulevan ohjelmakauden eteen on tehty Kari Aallon mukaan töitä jo vuosia.
– EU-toimisto pyrkii vaikuttamaan rahoituskauden valmisteluun siten, että alueemme erityistarpeet tulevat huomioitua rahoituspäätöksiä tehtäessä. Olen kohtalaisen optimistinen, että saamme aikaan jotakuinkin tyydyttävän ratkaisun.
Toimiston pääasiallinen hyödyntäjäryhmä ja organisaatiot tuntevat toimiston ja sen tarjoamat palvelut hyvin.
– Toimimme pienillä resursseilla ja kohdistamme palvelut lähinnä maakuntiemme keskeisiin strategisiin painopisteisiin. Näissä teemoissa tunnemme alueemme toimijat hyvin ja meidät tunnetaan.
Viime vuosina Itä- ja Pohjois-Suomessa varsinkin hanketoimijat ovat yhä paremmin ymmärtäneet Brysselin vaikuttamistyön tärkeyden.
– Tästä syystä olemme säännöllisesti saaneet vastaanottaa erikokoisia delegaatioita alueeltamme Brysseliin.
Toimisto sijaitsee EU-komission päärakennuksen läheisyydessä.
– Tiimissämme on kolme vakinaista työntekijää ja kaksi puolivuosittain vaihtuvaa korkeakouluharjoittelijaa. EU:n rahoitusmahdollisuuksien muuttuessa yhä haastavammaksi olisi lisähenkilöstö tervetullutta. Jos halutaan lisää rahaa ja pöhinää alueelle, sitä saa kohtalaisen pienillä lisäresursseilla.
Iso toiminta-alue
Itä- ja Pohjois-Suomi on laaja toiminta-alue. Se kattaa kaksi kolmannesta Suomen pinta-alasta. Eri maakunnissa on erilaisia teollisuusrakenteita ja kehittämishaasteita.
Pohjois-Pohjanmaalla on Suomen ja kenties koko Euroopan nuorin väestörakenne ja vastaavasti vanhin Pohjois-Karjalassa.
– Yhteistyö maakuntarajojen yli on toiminut hyvin, eikä toimistomme toiminnan kannalta hankalia eturistiriitoja ole syntynyt. Meillä on myös paljon yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi metsäbiotalous ja luonnonvarat yhdistävät laajasti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit