Marja-Leena Kemppainen, kaupunginvaltuutettu, (kd.), Oulun Seudun Muistikyhdistyksen puheenjohtaja, kunnallisneuvos | 2018-02-16
Näytä kommentit
  • 19500marja leena kemppainen

Muisti on erittäin tärkeä osa elämässä selviytymisestä. Suurelle osaa ihmisistä muistin heikkeneminen on tosiasia ja ongelmallinen haitta monissa arjen toiminnoissa.
Muistin heikkenemisen taustalla voi olla muistisairaus, jokin muu sairaus tai muistin heikkenemistä aiheuttava olotila, esimerkiksi stressi, työttömyys, masennus ja muut mielen sairaudet.
Muistiongelmilla on myös selkeä syy-yhteys syrjäytymiseen. Muistisairauksia ilmenee myös työikäisillä. Jopa niin, että työuran jatkuminen on vaarassa ja seurauksena aiottua varhaisempi eläköityminen.

Eri yhteyksissä on kerrottu monia vinkkejä ja ohjeita, miten muistia voi ylläpitää ja sairauksia ehkäistä. Terveet elämäntavat, riittävä uni, liikunta ja terveellinen ruoka ovat muun terveyden ohella myös muistia tukevia asioita. Samoin aivotyötä tukevat eri tehtävät ja pelit.
Oulun Seudun Muistiyhdistys STEA:n rahoittaman Aivosilta-hankkeen tavoitteena on parantaa työikäisen, muististaan huolestuneen elämänlaatua aivoterveyttä edistävien toimintamallien avulla.
Kohderyhmä etsitään eri kumppaneiden kanssa.
Keskeinen rooli hankkeessa on kokemusasiantuntijoiden välittämällä arjen kokemuksella ja tiedolla.
Hankkeen työvälineistä aivoterveyttä edistävä ja elämänlaatua parantava ryhmä Aivoköörit on kohdennettu muististaan huolestuneille työikäisille. Aivorassi on muististaan huolestuneille työikäisille suunnattu aivotreenin pienryhmä.
Aivotreeni aktivoi ja huoltaa aivoja, joten sillä on ennaltaehkäisevä vaikutus muistisairauksiin.
Aivovartti on työpaikoilla, työterveyshuolloissa ja hyvinvointikeskuksissa tapahtuva tietoisku tai työpaja työhyvinvoinnin ja aivojen suojaamiseen.
Aivotreffit on tarkoitettu henkilöille, joille ryhmätoiminta ei sovi.
Hankkeen kautta on mahdollisuus saada tietoa ja apua ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Lisäksi on asiantuntijaluentoja ja aivohoitoloita.

Oulun työttömyysluvut ovat korkeita. Kaupunki ja eri toimijat yhdessä etsivät ja kehittävät keinoja asian parantamiseksi.
Järjestöillä on merkittävä rooli löytää keinoja ja tukea haastavassa tilanteessa elävien erityisryhmien työllistymiseen.
Aivosilta-hanke on yksi hyvä esimerkki järjestöjen työstä erityisryhmien työllistymisen tueksi. Työn hedelmistä nauttivat sekä yksittäiset työllistyjät että koko yhteiskunta.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit