Satu Koho | 2018-01-11
Näytä kommentit
  • 17655uutinen hulevesi Esimerkiksi Talvikankaalle on rakennettu hulevesiviemäröinti, joka johtaa sulamis- ja sadevedet mereen. (Kuva: Oulun kaupunki)

Oulun kaupunki lähetti joulukuussa noin 26 000 hulevesilaskua. Eräpäivä oli 22. päivä.
Laskun saivat asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen omistajat tai haltijat.

Suurimmassa osassa vuosimaksu oli 22,50 euroa. Se on omakotitalon hulevesimaksu, riippumatta tontin koosta.
Enimmillään maksu oli 2 235 euroa. Näitä laskuja lähti muutama.

– Hulevesimaksun tuotto Oulussa on noin 1,9 miljoonaa euroa, laskee talouspäällikkö Liisa Pahkala Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Tämänkertainen lasku oli edellisvuotta pienempi, koska maksusta ei enää peritä arvonlisäveroa.
Pientalon vuosittainen hulevesimaksu on Oulussa maan edullisimpia: keskimäärin omakotitalot maksavat hulevesistä 50–80 euroa.

Lakiin perustuva maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko sade- ja sulamisvedet maaperään, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Hulevesimaksu otettiin käyttöön Oulussa 2016. Samalla piennettiin kiinteistöjen jätevesimaksua.


Verkosto laajenee

Tuotto käytetään kokonaisuudessaan hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Pahkala kertoo, että Oulu rakennuttaa vuosittain noin kolmella miljoonalla eurolla hulevesiviemäröintiä kaikille uudisalueille ja saneerauskohteisiin.

Tämän vuoden merkittävimmät uudiskohteet ovat Pateniemenranta, Hakomäki, Vaskikangas ja Niemenranta. Isoja saneerauskohteita on esimerkiksi Martinniemessä, Pyykösjärvellä, Taskilassa, Jäälissä ja Oulunsalossa.

Hulevesiviemäristöä on Oulussa reilut 850 kilo­metriä.
– Ruutukaava-alueella on yhä sekaviemäröityä aluetta, jota pyritään vuosittain muuttamaan erillisviemäröintiin rakentamalla hulevesiviemärit.


Reitit kuiviksi

Hulevesimaksulla rahoitetaan myös koko kuivatusjärjestelmän eli hulevesien pumppaamojen, putkitusten, kaivojen, avo-ojien ja rumpujen ylläpito.

– Toimiva kuivatus on taajamissa yhä tärkeämpää, jotta kasvavat sademäärät kyetään hallitsemaan. Lisäksi hulevesiviemäröinti vähentää tarpeetonta sadevesien johtamista vedenpuhdistamolle, huomauttaa Oulun Veden johtaja Jouni Lähdemäki.

Millaista aluetta Oulu on hulevesien suhteen?

– Kaupunki on harvaan rakennettu, mikä mahdollistaa hulevesien viivyttämiseen ja imeyttämiseen. Paikoitellen pienet pinnankaltevuudet vaikeuttavat hulevesien purkujärjestelyjä. Oulussa on paljon kevyen liikenteen alikulkuja, jotka poikkeuksetta on kuivatettava pumppauksella.

 

Hulevesi

* Rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä perustusten kuivatusvettä.
* Muodostuu erityisesti lumen sulaessa, rankkasateilla ja sateisina kausina.
* Voi heikentää purkuvesistöjen ja pohjavesien laatua sekä aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla, viemäriverkostossa ja purkuvesistöissään.
* Hallinnan kokonaisvastuu on kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla.
* Oulun Vesi hoitaa huleveden runkoviemäriverkoston ja kuivatuspumppaamot sekä antaa luvan liittyä hulevesiviemäriverkostoon.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit