Kari Utoslahti | 2017-10-11
Näytä kommentit
  • 170041219907 Päivi Laajala esitteli keskiviikkona Oulu 2020 -muutosohjelmaa median edustajille.

Oulun kaupunki valmistautuu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin ennakoivasti.
Kaupungin johtoryhmä on kaupunginjohtaja Päivi Laajalan johdolla laatinut muutosohjelman Oulu 2020, johon on pyritty kokoamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kaupungin toimintaan ja talouteen. Lisäksi ohjelmassa on toimenpide-esityksiä kaupungin talouden tasapainottamiseksi.
Tavoitteena on, että kaupungin vuosikate on 40 miljoonaa euroa nykyistä suurempi vuonna 2020.
Ohjelma sisältää esityksiä, joilla kaupungin toimintatapoja muutetaan ja palveluja ja prosesseja digitalisoidaan. Alustavasti on myös esitetty erilaisia vaihtoehtoja kaupungin organisaatiovaihtoehdoista maakunnan perustamisen jälkeen vuodesta 2020 alkaen.
Tietohallinnon ja Oulun Tietotekniikan organisointi tuo kahden miljoonan euron, Oulun teknisen liikelaitoksen, Oulun Serviisin ja Oulun Tilakeskuksen yhdistäminen 5–7 miljoonan euron sekä yksityisteiden aurauksen ja valaistuksen avustamisesta luopuminen puolen miljoonan euron säästön.
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen säästötavoite on viisi miljoonaa, hyvinvointipalveluiden kahdeksan ja puoli miljoonaa, BusinessOulun kaksi miljoonaa sekä muiden toimenpiteiden 13,5–15,5 miljoonaa.
Kiinteistöjen neliömäärien tarkastaminen tuo puolen miljoonan euron lisätulon. Sivakka-yhtiöltä odotetaan miljoonan euron lisäosinkoa.
Tukea ja avointa viestintää
Koska muutosohjelma sisältää esityksiä, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön asemaan, käynnistää kaupunki yhteistoimintamenettelyn taloudellisista ja tuotannollisista syistä.
Perusteena ovat talouden tasapainottaminen, omistajapoliittiset linjaukset ja maakunnan perustaminen. Henkilöstöä koskevia muutoksia tuetaan muutostuella, koulutuksella ja avoimella viestinnällä.
Päätöksen yt-menettelyn käynnistämisestä tekee kaupunginhallitus ensi maanantaina.
Valmistelua ohjaava suunnitelma
Oulu 2020 on valmistelua ohjaava suunnitelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyy joulukuussa.
Ohjelman toimenpiteisiin liittyvät varsinaiset päätökset tehdään erikseen kulloinkin tarvittavissa päätöksentekoelimissä toimivallan mukaisesti.
Henkilöstön asemaan kohdistuvat toimenpiteet käydään läpi yhteistoimintalain mukaisesti ennen toimivaltaisten toimielinten päätöksiä.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungille
- Henkilöstövaikutukset: Yli 4 000 henkilöä siirtyy Oulun kaupungilta maakunnalle.
- Talous: Liikevaihto supistuu 1,3 miljardista eurosta 600 miljoonaan euroon. Lainat jäävät kunnalle. Kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus nousee 63 prosentista yli 130 prosentin.
- Toimitilat: Maakunnalle vuokrattavien toimitilojen tasearvo on 84 miljoonaa euroa. Maakunnalle vuokrattaisiin määräajaksi 15 prosenttia kaupungin omistamista tiloista.
- Irtain omaisuus: Hyvinvointipalveluiden irtaimen käyttöomaisuuden arvo on 4,74 miljoonaa euroa. Palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon mukana siirtyvän irtaimen omaisuuden kirjanpitoarvo on 5,1 miljoonaa euroa. Omaisuus siirtyy korvauksetta maakunnalle.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit