Sarianna Halonen | 2017-10-05
Näytä kommentit
  • 16982oulujoen kirkkoherrat Oulujoen kirkko saa uuden kirkkoherran. Vaali toimitetaan 5. marraskuuta. Ehdolla ovat Vesa-Tapio Palokangas (vas.), Tuomo Törmänen ja Ilkka Mäkinen (oik.). (Kuvat: Sanna Krook)

Oulujoen kirkkoherranvaali käydään marraskuussa. Oulujoen seurakunnan edellinen kirkkoherra, Satu Saarinen, valittiin Oulun tuomiorovastiksi viime marraskuussa.
Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on asettanut hakijoista ensimmäiselle vaalisijalle Oulujoen seurakunnan kappalaisen Ilkka Mäkisen. Toisella vaalisijalla on Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra, Koillismaan rovastikunnan vt. lääninrovasti Tuomo Törmänen ja kolmannella vaalisijalla Vaalan seurakunnan kirkkoherra Vesa-Tapio Palokangas.

Ehdokkaiden vaalinäytteet Oulujoen kirkossa:
8.10. kello 10 Ilkka Mäkinen.
15.10. kello 10 Tuomo Törmänen.
22.10. kello 10 Vesa-Tapio Palokangas.

Vaali käydään 5.11. Ennakkoäänestys on 30.10.–3.11.

Kysymykset:
1. Miksi haet Oulujoen kirkkoherran virkaa?
2. Millainen kirkkoherra olisit?
3. Mikä on mielestäsi kirkkoherran tärkein tehtävä?
4. Minkä koet kirkon suurimmaksi haasteeksi?


Ilkka Mäkinen
Ikä: 54
Nykyinen työtehtävä: Oulujoen seurakunnan kappalainen.
Koulutus: Teologian kandidaatti (ylempi) ja pastoraalitutkinto (ylempi).

1. Haluan palvella seurakunnan kaikkia jäseniä. Olen toiminut Oulujoella pappina pian 13 vuotta, joten tunnen koko joukon seurakuntalaisia ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi minulla on runsaan kahdeksan vuoden kokemus kirkollisesta työstä Saksasta. Haluan antaa kokemukseni ja näkemykseni seurakuntalaisten käyttöön.

2. Olisin läsnä oleva, kuunteleva, lempeä, mutta jämäkkä. Luottaisin ihmisiin ja Taivaan Isään.

3. Kirkkoherran on oltava mukana seurakuntansa elämässä, johdettava toimintaa ja rukoiltava ihmisten puolesta.

4. Suurin haaste on maallistuminen. Lyhyesti sanottuna se merkitsee, että ihmiset eivät tiedä, mitä kaikkea hyvää kirkko tekee. Kirkon hyvä sanoma voisi auttaa monia ihmisiä heidän arkisissa kamppailuissaan.


Tuomo Törmänen
Ikä: 32
Nykyinen työtehtävä: Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra.
Koulutus: Teologian maisteri, teologian tohtorikoulutettava.

1. Minulla on koulutuksen, kirkkoherrakokemuksen, luottamustehtävien ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella annettavaa Oulujoen seurakunnan tulevaisuuden rakentamiseen. Tahtoisin rakentaa uudenlaista seurakuntaelämää ja toimintakulttuuria yhdessä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa.

2. Oulujoen seurakunta saisi minusta yhteistyökykyisen, sitoutuneen, aktiivisen, motivoituneen ja nuoren kirkkoherran. Minulla on kyky ja rohkeus uudistaa ja kehittää. Minuun on helppo tutustua.

3. Kirkkoherran tärkein tehtävä on toimia seurakunnan hengellisenä suunnannäyttäjänä ja yhteyden rakentajana. Kirkkoherran tulee aina ajatella seurakuntalaisten parasta. Seurakunta on seurakuntalaisia varten. Kirkkoherra antaa kasvot seurakunnalle.

4. Erilaisten ihmisten yhteys on vakavasti uhattu. Miten liberaalit, maltilliset, konservatiivit, lestadiolaiset, körtit, evankeliset ja monet muut voisivat rakentaa kirkon ja seurakunnan tulevaisuutta toinen toistaan tukien ja kunnioittaen?


Vesa-Tapio Palokangas
Ikä: 53
Nykyinen työtehtävä: Vaalan seurakunnan kirkkoherra.
Koulutus: Teologian ja kasvatustieteen maisteri, diakoni ja kirkon nuorisotyönohjaaja.

1. Minua kiinnostaa seurakuntatyön kehittäminen ja haluan kokeilla mahdollisuuttani tehdä sitä Oulussa, joka on kotikaupunkini. Oulujoen seurakunta on minulle se paikka, jonka tunnen kotiseurakunnakseni.

2. Ihmisenä ja esimiehenä olen sosiaalinen ja helposti lähestyttävä. Annan tilaa muille tehdä työtä oman kutsumuksensa mukaan kirkkolain ja -järjestyksen puitteissa. Mielelläni teen yhteistyötä muiden kanssa kehittääkseni seurakunnan toimintaa.

3. Kirkkoherra on työntekijöiden esimies ja tuki. Isossa seurakuntayhtymässä hallinto verottaa osansa, mutta toivon että minulla olisi mahdollisimman paljon aikaa tehdä myös käytännön työtä seurakuntalaisten parissa.

4. Haasteita tulee eteen jatkuvasti. Kirkon pitää elää ajassa, mutta samalla säilyttää perustehtävänsä kirkkaana. Eli opettaa uskon perusasioita, jakaa sakramentteja sekä levittää lähimmäisen rakkautta, niin että mahdollisimman moni voisi elää niitä todeksi omassa elämässään.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit