Merja Vaaramaa, liikenneturvallisussuunnitelija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | 2017-09-12
Näytä kommentit
  • 16774vaaramaa merja

Liikenneturva kysyi viime keväänä lapsilta, millä keinoin autoilevat aikuiset voisivat vaikuttaa koulumatkan turvallisuuteen. Lasten suusta kuultiin viisaita vinkkejä: ”Että puhuttaisiin vähemmän puhelimeen ja keskityttäisiin enemmän ajamiseen!”
Lapset toivoivat myös suojatien parempaa huomioimista. Suojatien pitäisi nimensä mukaisesti tuoda suojaa sitä käyttävälle. Tämän huomioiminen tahtoo kuitenkin unohtua usealta autoilijalta. Suojatien eteen pysähtyneen auton viereen ei läheskään aina huomata itse pysähtyä eikä käännyttäessä muisteta tarkastaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lähestymistä.
Lähes välittömästi koulujen alettua Oulussa tapahtui kaksi auton ja koululaisen välistä kolaria suojateillä.

Jalankulkijoiden liikennekuolemien määrä Suomessa on vähentynyt yli 40 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta pyöräilijöiden kuolemat ovat korkeammalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Lähes joka kolmas tieliikenteessä loukkaantunut jalankulkija oli lapsi tai nuori. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella loukkaantui viime vuonna yhdeksän ihmistä suojateillä.
Suojatieonnettomuudet eivät vaadi sattuakseen huonoa keliä tai pimeää ajankohtaa, vaan yleisimmin ne sattuvat juuri kirkkaassa päivänvalossa.

Liikennekasvatus on osa opetussuunnitelmaa ja kuuluu kaikille luokka-asteille peruskoulussa. Koulun lisäksi liikennekasvatukseen tulisi panostaa myös kotona. Perusta lapsen turvalliseen liikkumiseen valetaan jo varhaislapsuudessa.
Lapsi oppii vanhempiensa esimerkistä. Lapsi on peili, joka heijastaa vanhempiensa asenteita, myös liikenteessä.
Vaaranpaikkojen hahmottaminen ja huomiointikyky kehittyvät lapsella pikkuhiljaa kokemusten ja iän myötä. Oman lisänsä onnettomuusriskiin tuo lasten impulsiivisuus, jonka vuoksi lapsi voi ennalta arvaamatta rynnätä ajoradalle. On siis parempi autoilijana olla varuillaan aina nähdessään lapsen tien läheisyydessä.
ELY-keskuksissa tehdään paitsi tienpidollisia ratkaisuja, myös asenteisiin vaikuttavaa työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteistyössä Liikenneturvan, poliisin ja alueen kuntien kanssa järjestäen muun muassa mielenkiintoisia, liikenneturvallisuusaiheisia tapahtumia kouluilla.
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella yhteistyö toimiikin saumattomasti, ja kaikki kunnat ovat mukana liikenneturvallisuustyössä.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit