Sarianna Halonen | 2017-08-09
Näytä kommentit
  • 16501uutinen pelifarmi Marko Tiusanen ja Kosti Pasanen painottavat, että valmennuskoulutukseen hakemiseen riittää oma mielenkiinto pelialaa kohtaan – teknisiä taitovaatimuksia ei ole.

Oulun kaupunki on etulinjassa nuorten peliosaamisen tukemisessa.
Yhdessä Tampereen kaupungin kanssa Oulussa alkaa syyskuussa kolmen kuukauden mittainen pelialan valmennusohjelma, Pelifarmi, jonka tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa nuorten pelialan osaamista, verkostoja ja yhteyksiä työelämään.
Valmennusohjelma on osallistujalle maksuton.
Koulutukseen voi hakea 17–29-vuotias nuori.
– Teknisiä taitovaatimuksia ei ole, mielenkiinto pelialaa kohtaan riittää. Valmennuksessa on mahdollisuus tutustua pelialaan, luoda verkostoja ja mahdollisesti saada hyvä pohja myös pelialan opintoihin esimerkiksi Oulun ammattikorkeakouluun, kuvaa Pelifarmin projektipäällikkö Marko Tiusanen.
Valmennuksessa perehdytään pelien tuotantoprosessiin ja pelialan eri osa-alueisiin, kuten pelisuunnitteluun, grafiikkaan ja ohjelmointiin.

Yhteistyötä
firmojen kanssa

Ensimmäinen Oulun valmennus toteutetaan syksyllä, toinen keväällä. Hakuaika ensimmäiseen koulutukseen päättyy 20. elokuuta.
Valmennukseen valitaan haastattelujen perusteella 25 osallistujaa.
– Valittavien kirjo tulee olemaan laaja: osalla on jo pelinkehittämisen teknistä osaamista ja osa alkaa perusteista. Porukka jaetaan tiimeihin ja jokainen saa omaan taitotasoon sopivaa koulutusta, projektisuunnittelija Kosti Pasanen painottaa.
Valmennuksen käytännönläheisestä koulutuksesta vastaa Oulu Game Labin henkilökunta.
Opetus tapahtuu Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa ja Pelikampuksella.
Valmennuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä oululaisten pelifirmojen kanssa, muun muassa yritysvierailujen kautta.
Lisäksi esimerkiksi peliyhtiöiden asiantuntijoita tulee kouluttamaan ja samalla etsimään lahjakkaita osaajia koulutettavien joukosta.
– Siten valmennuksen jälkeinen työllistyminen suoraan pelifirmaan voi olla myös mahdollista, Tiusanen kertoo.
Valmennuksen loppupuolella tehdään henkilökohtaiset jatkosuunnitelmat. Vahvistiko valmennus kiinnostusta pelialaa kohtaan vai heikensikö se sitä?
– Tärkeintä on, että nuori itse kokee valmennuksen hyödyttäneen häntä jatkosuunnitelmia ajatellen, Tiusanen sanoo.

Suuria
harppauksia

Pelifarmin takana oleva Game Time -hanke on osa 6Aika-strategiaa ja on siten EU-rahoitettu.
Koulutus on nuorille maksuton ja nuoret voivat osallistua valmennukseen Oulun kaupungin työkokeilun kautta.
Hankkeella edistetään kunnan ja pelialan toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta voidaan tunnistaa nuorten itse hankittua osaamista, aktivoida tätä hiljaista osaamista työmarkkinoiden käyttöön ja ohjata nuoria tehokkaasti pelialalle.
– Oulussa on pelialalla hyvä noste ja pöhinä. Muutamassa vuodessa tullaan menemään hurjasti eteenpäin ja mahdollisesti suuria isoja harppauksia on tulossa. Suurien harppauksien tekijöitä voi löytyä myös Pelifarmin osallistujista, Tiusanen odottaa.

Pelifarmi
Maksuton valmennusohjelma pelialasta kiinnostuneille.
Osallistua voi 17–29-vuotias.
Toteutetaan Oulussa syksyllä ja keväällä.
Syksyn haku loppuu 20. elokuuta.
Kesto kolme kuukautta.
Lisätietoja www.pelifarmi.fi.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit