Satu Koho | 2017-07-10
Näytä kommentit
  • 16326hollihaan puisto liikennepuisto2 Hollihaan puistoalueen kunnostus etenee aikataulussaan. Valmista pitäisi olla elokuussa, jolloin avautuu muun muassa entistä ehompi liikennepuisto. (Kuva: Pekka Kallasaari)

Hollihaassa mylläävät maansiirtokoneet, sillä puistoaluetta pienvenesatamineen kunnostetaan entistä ehommaksi ja monipuolisemmaksi.
Urakan on tarkoitus valmistua elokuun alussa, joskin viimeistelytöitä tehdään senkin jälkeen.
– Täysin valmiita kohteita ei vielä ole, koska esimerkiksi asfaltoinnit tehdään koko alueelle samalla kertaa, kertoo rakennuttajainsinööri Tero Tuhkala Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.
Kunnostustoimenpiteet on esitelty puiston ympäristöstä laaditussa yleissuunnitelmassa 2011.
– Kaikkia yleissuunnitelman kohteita ei ole otettu rakennussuunnitelmaan. Esimerkiksi ponttonisillan rakentaminen Varsasaareen jäi pois luontoarvojen vuoksi, huomauttaa Tuhkala.
Hollihaan puisto on noin kymmenen hehtaarin kokonaisuus, josta seitsemisen hehtaaria on hoidettua viheraluetta. Puisto alkaa Meritullista ja jatkuu Puistokadulle Heinäpäähän.


Leikkimään, viihtymään ja kuntoilemaan

Hollihakaan tulee muun muassa ympärivuotinen kuntoilupuisto, skeittipuisto ja parkour-alue.
Skeittipaikan betonointityöt ovat valmiit mutta asfaltti puuttuu. Parkour-kalusteet on asennettu.
– Suunnitelmassa olevaa temppupyörärataa ei rakenneta, Tuhkala sanoo.
Alueelta poistetun leikkipaikan korvaa keskusleikkipuisto, joka sijoittuu liikennepuiston yhteyteen. 1965 avattua liikennepuistoa uudistetaan, minkä vuoksi se on ollut tänä kesänä suljettuna.
– Liikennepuistossa tehdään nyt uusia pintoja. Lisäksi alueelle tulee muutamia leikkivälineitä ja kalusteita.
Koko Hollihaan puistoalueen valaistus uusitaan. Pyörätiet päällystetään ja pääväylät asfaltoidaan. Puisto saa myös uusia istutuksia ja jätekeräyspisteitä.


Uudet puitteet veneilyyn

Myös Hollihaan pienvenesatama uudistuu.
Satama-allas ruopattiin talvella. Huonokuntoinen kiinteä maalaituri purettiin ja kelluvat venelaiturit otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Uutta ovat myös venetelarannat, pysäköintialueet ja rannan grillauspaikat.
– Satamasta puuttuvat vielä pintarakenteet (asfaltti, nurmi). Sähkö- ja vesipisteet ovat kytkemättä, kertoo Tuhkala.
Puistoalueen ja pienvenesataman rakennustyöt aloitettiin toukokuussa 2016 pilaantuneiden maiden kunnostuksella. Hanke on mukana Suomi 100 ohjelmassa ja toteuttaa itsenäisyyden juhlavuoden pääteemaa ”Yhdessä”.
Tavoitteena on luoda keskustaan viihtyisä ja yhteisöllinen ulko-olohuone, jossa kaikenikäiset voivat olla ja toimia sekä edistää omaa terveyttä ja hyvinvointia.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit