Miika Sutinen, Kimmingin yrittäjien puheenjohtaja | 2017-05-18
Näytä kommentit
  • 15854miika sutinen

Entisen Kiimingin kunnan alueella perustetaan paljon yrityksiä, joten täällä lienee hyvä yrittää. Uusia yrityksiä kaivataankin, jotta myös kaupungin reuna-alueet pysyisivät elinvoimaisina.
Suomessa on kova myllerrys käynnissä, kun muututaan teollisesta yhteiskunnasta digiyhteiskunnaksi. Suuret teolliset työnantajat ovat nettomääräisesti koko ajan vähentäneet työvoimaansa ja vastaavasti uudet työpaikat syntyvät lähes poikkeuksetta mikroyrityksiin.
Nyt olisikin jo korkein aika ottaa pienet yritykset ja yrittäjät huomioon myös maankäytössä.

Kaavoituksessa ei ole huomioitu riittävästi pienten yritysten tarpeita, mikä on näkynyt muun muassa yritysten muuttamisena Oulun naapurikuntiin. Esimerkiksi Kempeleessä jaettiin viime vuonna kahden ihmisen sivutoimisesti hoitamana 16 yritystonttia. Oulussa samojen asioiden parissa puuhastelee moninkertainen määrä ihmisiä, jotka jakoivat 24 yritystonttia.
Kempeleessä liikerakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on noin puolet ja Oulussa neljäsosa. Lieneekö kyseessä osittain Oulussa syntynyt liikerakentamisen investointipatoutuma, joka nyt osittain purkautuu Kempeleessä.
Oulussa on mukavasti teollisuustontteja jaossa, mutta muuhun rakentamiseen ei. Nyt Oulussa on ilmeisesti tartuttu tosissaan asiaan ja jopa markkinoinnissa otettu mallia eteläisestä naapurista.
Toivottavasti näin todella tapahtuu ja pientenkin yritysten investoinneille löytyy sopiva paikka. Kiimingin suuralueella Jäälin keskukseen on valmistumassa uusi kaava, joka mahdollistanee yritysten toimimisen jatkossakin. Ainoana ”ongelmana” on se, ettei jakoon tule liiketontteja, vaan alueen liiketilat tulevat pääosin yhdelle tontille.

Kiimingin keskustaajaman kehittämistä tulisi jatkaa. Ehkäpä kiinnostavin alue on kuitenkin Koiteli, koskineen erittäin tärkeä virkistysalue.
Koitelissa on noin 90 000 kävijää vuodessa. Palveluja parantamalla kävijämäärä nousisi ja alueella jo toimivien yritysten mahdollisuudet kehittää liiketoimintaansa paranisivat. Samalla edistettäisiin kaupungin matkailua.
Koitelissa olisi potentiaalia vaikka mihin, mutta nykyinen kaava ei ole ajan tasalla. Sitä tulisi tarkastella pikaisesti ja asettaa tontit hakuun. Halukkaita investoijia on varmasti, kun kaava on sopiva pienemmille toimijoille. Alueen vetovoima ja viihtyisyys lisääntyisivät huomattavasti parempien palvelujen myötä.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit