Kari Utoslahti | 2017-05-18
Näytä kommentit
  • 15849jyty. teuvo siikaluoma Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät yhteydenotot ovat vilkastuneet viime aikoina, sanoo Jytyn Pohjois-Suomen alueasiamies Teuvo Siikaluoma.

Sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä tehdään Suomessa massiivinen henkilöstön siirto työnantajalta toiselle.
Maakuntien ja maakuntien määräysvallassa oleviin yhteisöihin siirtyy arviolta 240 000 työntekijää kuntapuolelta.
– Pohjois-Pohjanmaalla siirto koskee noin 20 000 työntekijää, kertoo Jytyn Pohjois-Suomen alueasiamies Teuvo Siikaluoma.
Kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiristä 60 prosenttia siirtyy maakuntiin ja 40 prosenttia jää kuntiin.
Sote-organisaatio siirtyy tukipalveluhenkilöstöineen samaan paikkaan. Muiden tukipalvelutehtäviä hoitavien osalta siirto tapahtuu, jos työtehtävistä vähintään puolet on soteen liittyviä.
Kaikkinensa Jytyn jäsenistön mielialat ovat olleet rauhalliset, mutta koko kevään vilkastumista asian suhteen on esiintynyt.
– Suurin huoli on se, onko työpaikkaa tulevaisuudessa.

Liikkeenluovutus

Työnantajan vaihto toteutuu liikkeenluovutuksen kautta, joka helpottaa Teuvo Siikaluoman mukaan siirtoa ja palvelusuhteita.
– Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Tämä kysymys askarruttaa kentällä yhä enemmän.
Yt-neuvotteluja on vaikea nähdä lyhyellä ajalla, mutta nekään tuskin ovat poissuljettuja, hän arvelee.
Väliaikaishallinto aloittaa näillä näkymin syyskuussa 2017.
– Henkilöstöedustajat tulevat väliaikaishallinnon yt-ryhmään mukaan, joka suunnittelee ja kartoittaa sellaiset asiat, jotka tulee ottaa huomioon liikkeenluovutuksessa.
Hänestä on syytä kysyä painokkaasti, mikä on peruskuntiin jäävien erityisesti tukipalveluissa toimivien ihmisten kohtalo.
Huolta herättää myös maatalouslomittajien asema.
– Maatalouslomitus siirtyy maakuntiin. Ovatko maatalouslomittajat kokoaikaisia jatkossa?
Niin ikään kulttuurin, kirjaston, nuorisotyön ja liikunnan työpaikat voivat tulla tarkasteluun kunnissa, hän epäilee.
– Verotulot pienenevät radikaalisti kunnissa näillä näkymin. Tilastokeskuksen arvion mukaan kuntiin jäävien keski-ikä tulee olemaan korkeampi kuin maakuntiin siirtyvien. Palkkojen harmonisointi on ollut jo kyselyissä esillä.

Jäseniä 55 000

Epävarmuus tulevasta on lisännyt hänen mukaan jäsenyyskyselyjä.
Oulun seudulla Jytyyn kuuluvia on tällä hetkellä noin 2 000. Kaikkiaan sillä on noin 55 000 jäsentä maassamme.
Teuvo Siikaluoma uskoo, että sote- ja maakuntauudistuksella on positiivinen vaikutus Jytyn jäsenmäärään.
– Uskon myös, että kiinnostus ammatillista järjestäytymistä kohtaan lisääntyy yleisemminkin.

Kattava verkko
- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on STTK:hon kuuluva ammattiliitto.
- Jyty edustaa kuntien ja kuntayhtymien, seurakuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluksessa olevia viran- ja toimenhaltijoita.
- Jytyllä on vahva alueellinen palveluverkko, joka koostuu paristasadasta jäsenyhdistyksestä eri puolilla Suomea.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit