Forum24 | 2017-04-20
Näytä kommentit
  • 15554h%c3%a4t%c3%a4l%c3%a4 Hätälä valmistaa kaikki tuotteensa Suomessa – kalasta joka on vastuullisesti kasvatettu ja pyydetty. (Kuva: Hätälä Oy)

Kalatuotteita valmistava ja markkinoiva oululainen Hätälä Oy on saavuttanut kansainvälisen BRC-sertifikaatin harvinaisen AA-luokituksen.

Euroopassa on vain noin 140 elintarvikealan yritystä, jotka ovat yltäneet viisitasoisen BRC-standardin korkeimmalle tasolle.

Varatoimitusjohtaja Matti Isohätälän nousu on vaatinut Hätälältä tuotantoprosessin tarkentamista entisestään, valvonnan lisäämistä prosessin kaikissa vaiheissa ja tuotantotilojen rakenteellisia muutoksia. Investoinnit ovat olleet noin 800 000 euron suuruiset.

Nousu korkeimpaan luokkaan vahvistaa oululaisen kalayhtiön asemia vientimarkkinoilla. Hätälän tavoite on, että liikevaihdosta 20 prosenttia tulee viennistä vuonna 2020.

Lupaavimmiksi vientimarkkinoiksi varatoimitusjohtaja Isohätälä nimeää Baltian maat, Ruotsin, Tanskan ja Ison-Britannian. Viennin keihäänkärkituotteita ovat hänen mukaansa avotulella loimutetut lohi ja kirjolohi sekä valmiit, kypsät kalaruokatuotteet kuten kalapihvit. Hätälä esittelee tuotteitaan Brysselissä huhtikuun lopulla pidettävässä suuressa Seafood Expo Global -tapahtumassa.

Hätälän tehtaalla käsitellään vuodessa noin 15 miljoonaa kiloa kalaa. Päätoimipaikka on Oulussa. Myyntikonttorit toimivat Oulun ohella Seinäjoella ja Hämeenlinnassa.

Hätälän palveluksessa on vakituisesti noin 185 ihmistä; sesonkiaikoina jopa 300. Lisäksi yhtiö tarjoaa työtä yli 400 suomalaiselle kalastajalle. Hätälän liikevaihto viimeisen tilivuoden aikana oli 89 miljoonaa euroa.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit