Martti Turunen | 2017-03-19
Näytä kommentit
  • 15168uutinen vuorovaikutussuunnittelija Hakuaika jatkuu maaliskuun loppuun saakka.

Oulun kaupunki hakee vuorovaikutussuunnittelijaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin.
Kysymyksessä on Oulussa aivan uusi tehtävä ja vakituinen työsuhde.
– Kyselyitä on tullut paljon. Puhelin soi jatkuvasti, yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen sanoo.
Paajasen mukaan vuorovaikutussuunnittelijan palkkaamisen ensimmäiset ”idut” on kirjattu ylös jo kuusi vuotta sitten.
– Suunnittelimme silloin kaavoitusyksikköön myös maisema-arkkitehdin työsuhteen perustamista ja sekin toteutuu nyt. Kummankin toimen haku on parhaillaan menossa.
Vuorovaikutussuunnittelijan toimen kelpoisuusvaatimukset ovat tarkoituksella väljät.
Maankäytön suunnittelukokemusta ei tarvita.

”Jotta valittaminen
ei olisi ainoa tapa”

Vuorovaikutussuunnittelijan tehtävänimike on harvinainen koko maassa.
Aivan ainutlaatuinen se ei kuitenkaan ole.
Samalla tai melkein samalla nimikkeellä toimitaan jo Jyväskylässä, Vantaalla ja Lahdessa. Helsingissä on useampikin henkilö vastaavassa työssä.
Oulussa vuorovaikutussuunnittelijan palkkaamisen tavoitteena on kehittää kaavoitusta kahden suunnan taktiikalla: kysyä oikeaan aikaan oikeita asioita kuntalaisilta ja viestiä kaavoitusasioista oikeaan aikaan kuntalaisille.
– Osallistaminen ja kuunteleminen on yhä tärkeämpää, jotta valittaminen kaavaratkaisuista ei olisi se ainoa tapa toimia.
Paajanen huomauttaa, että vuorovaikutussuunnittelijan avullakaan kaikkia toiveita ja mielipiteitä ei pystytä huomioimaan.
– Meidän pitää huomioida yleinen etu ja kaupungin linjaukset.
Valituksia lienee siis luvassa myös jatkossa.

Palautteet otettu
vakavasti vastaan

Yhdyskuntalautakunnan puheenjohtaja Risto Kalliorinne (vas) sanoo, että vuorovaikutussuunnittelijan toimen perustaminen osoittaa, että kuntalaisten palaute on otettu vakavasti ja heitä halutaan ottaa mukaan suunnitteluun.
– Tavoitteena on (nimikkeen mukaisesti) lisätä kaavoittajien ja kuntalaisten vuorovaikutusta, jotta ei jouduta törmäyskurssille.
Kalliorinteen mukaan vuoropuhelua on lisätty jo tätä ennen viime vuosina. Satsaus ei ole auttanut aina riittävästi.
– Joskus asioita on ymmärretty väärin, hän sanoo.
– Aina esimerkiksi ei ymmärretä, ettei kaupunki päätä kaikista rakentamisen reunaehdoista. Esimerkiksi tulva-alueista, joille ei saa rakentaa, päättää Ely-keskus eikä kaupunki.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit