Petri Keränen, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | 2017-03-16
Näytä kommentit
  • 15165petri keranen

Aluehallintouudistuksessa tulevan maakunnan vastuulle siirtyvät kasvupalveluiksi nimitettävät työvoima- ja elinkeinopalvelut sekä yrityspalvelut.
Palveluihin sisältyvät työvoimapalvelujen lisäksi sekä kansallisesti että EU-rahoituksen kautta tarjottavat yritystuet ja yritysten kehittämispalvelut.
Palvelut tuotetaan nykyisin pääosin ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa sekä jossain määrin myös maakunnan liitossa. Tehtäviä hoitaa tällä hetkellä noin 200 vakinaista ja noin 70 määräaikaista virkamiestä.

Järjestämisvastuun siirtäminen vuonna 2019 aloittavalle maakunnalle on iso muutos.
Tehtävien hoidon kannalta merkittävämpi muutos on kasvupalveluiden tuottamisen järjestäminen markkinaehtoisesti, asiakkaille valinnanvapaus turvaten. Uusi maakunta joutuu järjestämään palvelutuotannon kilpailun kautta. Palvelujen tuottajina ovat maakunnan omistama yhtiö, yksityiset yhtiöt, mahdollisesti kuntien omistamat yhtiöt ja järjestöt.
Tämä on iso muutos ja vaatii systemaattista toimintamallien uudistamista, tuotteistusta ja markkinoiden luomista. Viranomaistehtävät on erotettava palvelutuotannosta. Asiakaslähtöisyys on oltava lähtökohtana. Muutos vaatii varmasti myös noin 3–4 vuoden siirtymäaikaa.
Muutos heijastuu välittömästi myös kuntien omistamien elinkeinoyhtiöiden, toisen asteen oppilaitosten ja erilaisten aikuiskoulutuspalvelujen tuottajien sekä kolmannen sektorin järjestöjen toimintaan. Keskeinen kysymys on, miten ne voivat olla jatkossa kasvupalvelujen tuottajina vapaassa kilpailutilanteessa.
Vai haluavatko ne olla? Se on organisaatioiden strateginen kysymys, jota ei voida lainsäädännön kautta määrätä.
Kolmannen sektorin järjestöillä on nyt merkittävä rooli erityisesti vajaakuntoisten työvalmiuksien kehittämisessä. Hallituksen tavoitteena on kolmannen sektorin roolin kasvattaminen kaikissa yhteiskunnan palveluissa. Miten se saadaan onnistumaan vapaassa markkinassa?
Eräs haaste tulevaisuudessa on valtakunnallisten ja maakunnallisten kasvupalvelujen hyvä yhteensovitus asiakkaiden näkökulmasta. Valtakunnallisia kasvupalveluja tuottavat Finpro, Tekes ja Finnvera.
Kannattaisi tutkia, voisivatko nämä Oulussakin toimivat organisaatiot olla samassa toimitalossa tulevan maakunnan kanssa. Satunnaiset kohtaamiset ihmisten kesken parantavat luonnollisesti myös yhteistyötä.

Käyttäjäarviot:
  • Kokonais arvosana 0.0 pistettä 5:stä
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0

Kommentit